Vad är taktil massage ?

 

När taktil massage ges är det kroppens största sinnesorgan huden som berörs. Huden innehåller en mängd olika receptorer. Receptorerna har olika uppgifter som värme, kyla, smärta och beröring. Det finns receptorer som är speciellt inriktade på att känna den mjuka beröringen. Genom beröringen blir vi medvetna om den egna kroppens gränser.

I denna mjuka beröring utsöndras ett hormon som heter oxytocin, som kallas lugn och ro hormonet.

Massagen kan ges vid de flesta sjukdomstillstånd som t.ex. reumatoid artrit, fibromyalgi och stroke och kan verka lindrande. Studier har gjorts där bröstcanceropererade behandlats och vid smärttillstånd och amputerade. Massagen ger avslappning.

Massagen kan ge en känsla av närhet och lindrat lidande. Den kan lindra ångest och oro och massagen kan väcka glada och/eller ledsamma minnen.

Viktigt ! Massagen ges  inte  om man har feber och förkyld eller vid andra infektionstillstånd.

Litteratur: Taktil beröring och lätt massage, från livets början till livets slut.
Red: Maria Henricson & Annika Billhult.

Taktil beröring och lätt massage

Taktil beröring och lätt massage

från livets början till livets slut

Taktil beröring eller lätt massage har på senare år blivit allt vanligare som komplement till traditionell hälso- och sjukvård. Massage har också blivit allt vanligare inom skola och dagis. Detta har medfört att mer forskning bedrivs inom området än tidigare både i Sverige och internationellt.

Beröring är något som de allra flesta känner ett behov av oavsett skede i livet. Det är också något som behövs både vid hälsa och vid ohälsa.

Effekten av massagen kan sitta i resten av dagen men kan ibland upp till några dagar efter behandlingen.
Jag har medverkat i denna bok i kapitlet om massage för ungdomar med anorexia nervosa.

https://www.svtplay.se/video/32774327/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-35-kroppsberoringens-kraft