Antroposofi

Antroposofi/ rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka 

I syster Märtas Husapotek beskrivs den tredelade människan. Den består av nerv-sinnesdelen, den rytmiska delen och ämnesomsättningens- och lemmarnas del. 

Till nerv-sinnesdelen hör tankens funktion. Det är den kalla delen, man ska hålla huvudet ”kallt”. 

Under mellangärdet finns ämnesomsättningsdelen, matsmältningsdelen, och lemmarnas system. Här är det motsatt, denna delen ska hållas varm, alltså stark aktivitet och stark energiomsättning.

Mittemellan dessa båda ytterligheter finns det rytmiska systemet. Det är utjämnande, det tempererar blodet som kommer från det svala huvudet och från den varma ämnesomsättningen. Där finns hjärta och lungor, som i sin rytm uttrycker känslorna. Där andas vi in yttervärlden och förbinder den med blodet. 

Dessa tre system behöver hållas i harmoni för att vi ska vara friska.

Nerv-sinnesdelen är utsatt för väldig påfrestning med den stressade tillvaron som vi lever i. 

Ämnesomsättningens och lemmarnas del lider av dålig kost, överkonsumtion av proteiner och dålig matsmältning.

Det rytmiska systemet klarar inte alltid att utjämna disharmonin utan sjukdom uppstår.

Rytmisk insmörjningen utvecklades i början av 1900-talet som en metod för antroposofisk behandling. Rudolf Steiner utvecklade med metoden tillsammans med dr. Ita Wegman och dr. Margrethe Hauschka.

Metoden är en lätt beröring som kan hjälpa individen att uppleva sig både inhöljd och speglad. Det ger en känsla av närvaro. Behandlingen har liknande effekt som den taktila massagen  dvs avslappning, ökat välbefinnande, mindre stress, smärtlindring och förbättrad sömn.