Taktil massage och rytmisk insmörjning

Välkommen till min sida om Taktil Massage 

Vi har alla blivit drabbade av den pandemi som heter Covid 19 i ca. 1 ½ år.

Det har inneburit att många blivit isolerade och familjer har inte kunnat träffas som vanlig.

Jag har inte kunnat ge massage som jag brukat för det finns en rädsla för smitta.

Enligt rekommendation från folkhälsomyndigheten har jag vaccinerat mig.

Detta års Nobelpris i medicin gavs till David Julius och Ardem Patapoutian för sina upptäckter av receptorer för temperatur och beröring. Förmågan att uppleva värme, kyla och beröring är avgörande för vår överlevnad. Vi tar det för givet och tänker inte på känseln , men vi använder den hela tiden och utan den överlever vi inte .

Det forskarna lyckats ta reda på är hur temperatur och tryck översätts till nervsignaler.

David Julius använde chili som framkallar känslan av hetta.

Med hjälp av detta kunde han upptäcka receptorer som aktiveras av smärtsam värme.

I radions P4 var det för några veckor sedan ett reportage att man på BUP nu använder chili som kontrollerad självskadebeteende vid ångest.

Ardem Patapoutian upptäckte proteiner som aktiverades vid tryck mot cellerna. Ett av proteinerna behövs för kroppens förmåga att känna beröring på huden. Det har också en roll för att registrera hur musklerna är anspända som gör att nervsystemet känner av kroppens alla olika delar och position i rummet.

De här upptäckterna har betydelse för hur elektriska signaler går upp till hjärnan och kunskapen försöker man utnyttja för att hitta nya sätt att angripa smärta mot tex bältros. Man kan framställa nya läkemedel mot långvarig och svår smärta.

Dessa celler ger också signaler om hur vår kropp befinner sig, de gör att vi kan känna olika strukturer som slätt, gropigt och strävt.

Cellerna reglerar också viktiga fysiologiska processer som blodtryck, andning och kontroll av urinblåsan