Cancer

En studie, som är gjord av Annica Billhult, där kvinnor som fått hela bröstet eller en tårtbit bortopererad, visade att kvinnorna upplevde en känsla av lätthet, de kände sig glada och upprymda efter massagen. De kunde ta fram denna känsla även när de inte fick massage.

Många upplevde att de kunde sova bättre, och blev därmed  piggare och fick lust att göra saker. Det finns studier som är genomförda med bröstcanceropererade kvinnor, som har haft hjälp av metoden. Tex upplevelsen av att bröstet är borta och under behandlingen med cellgifter.

Exempel på artiklar:
Billhult,A., & Dahlberg, K (2001) A meaningful relief from suffering – experiences of massage in cancer care. Cancer nursing, 24(3), 180-4
Billhult,A., Bergbom, I. & Sterner-Victorin, E. (2007) Massage relieves nausea in women with breast cancer who are undergoing chemotherapy. Journal of Alternative and Complementary Medicine,
Bredin, M.(1999) Mastectomy, body image and therapeutic massage: a qualitative study of women´s experience. Journal of Advanced Nursing, 29(5)