Effekter av taktil massage

•    Lugn och avslappning
•    Bättre sömn
•    Förbättrad mag- och tarmfunktion
•    Sänkt blodtryck
•    Mindre stress
•    Lindring av smärta och ökat immunförsvar
•    Stärkt kroppsuppfattning
•    Ökad självkänsla
•    Bättre koncentration och inlärningsförmåga
•    Större förmåga till kommunikation
•    Dämpad ångest

Den är också lämplig för dig som har:

•    Reumatism

•    Fibromyalgia

•    Diabetes

•    Ätstörningar

•    Haft stroke

•    Opererats för bröstcancer

och demenssjukdomar

Ella säger efter att ha fått massage av mig: massagen gav mig liv !

Alicia säger : Ingen hade kunnat ge mig massage såsom du har gjort.